Vergi İadeleri Programı


Eskiden (90’lı yıllarda) vergi iadeleri, alınan fişlerin ibraz edilmesi ile yapılırdı. Bunun için yıl boyunca fiş toplar, yıl sonunda bunları vergi iadesi zarfına koyarak teslim ederdiniz. Zarfın ön kısmında sizi ve yaptığınız harcamaların gruplanmış tutarını yazar, arka kısmına ise zarfın içindeki fişleri tek tek tarih, sayı, kimden alındığı, tutarı gibi bilgilerini yazardınız. Fiş sayısı binler ile ifade edildiğinde ne zarfın arkası buna yeterdi ne de sizin yazma sabrınız. Bilgisayar yaygınlaştıkça el ile yazmanın yerini bilgisayarda yazıp çıktı almak aldı.

İşte ben de o günlerde daha ortaokul-liseye giderken babamın bana el ile yazmam için verdiği fişleri bilgisayarda yazıp çıktı almaya başladım. İlerleyen senelerde zarfın ön ve arka kısımlarının dizaynında çıktı almak için programı biraz geliştirdim. Gençlik yıllarının ilk göz ağrılarımdandır.

Şimdilerde vergi iadesi için fiş toplamak ve yazmak gerekmediğinden kullanılmasına gerek duyulmayan bu programı bir nevi nostalji ve arşiv babında burada paylaşmak istedim.

Benzer Yazılar

  1. Vergi İadeleri Programı
  2. Ortaöğretim Diploma Defteri Programı
  3. Muhasebe Defteri Programı
  4. Ders ve Öğrenci Başarı Değerlendirme Programı