Lisan-lar (Dil)


ISO 639 – Dil İsimlerinin Gösterimi için Kodlar


ISO 639, dillerin ve dil ailelerinin gösterimi için kodlandığı uluslararası bir standarttır. Standardın amacı dillere isim vermek değil, zaten var olan dil isimlerinin gösterimi için onlara kod atamak ve standardize etmektir. Dilin ismi yerine kodunun kullanılması dil ismini bilmeyenler için bile anlaşılmak adına oldukça kolay bir yöntemdir. Dil kodları, farklı dillerdeki bilgilerin saklanması için her yerde, kütüphanelerde, farklı dil gösterimi için internet sitelerinde olduğu gibi yaygın biçimde birçok yerde kullanılmaktadır. ISO 639 altı farklı bölümden oluşmaktadır. Ancak yakın gelecekte tüm bu standartların toparlanarak tek bir standartta sunulması için çalışmalar devam etmektedir.

Standardın Bölümleri:

  • ISO 639-1:2002 – Codes for the representation of names of languages – Part 1: Alpha-2 code (tur: Dil isimlerinin gösterimi için kodlar – Bölüm 1: Alpha-2 kodu (2 karakterli kod)), ed. 1, 2002, ICS: 01.140.20, 37 s.
  • ISO 639-2:1998 – Codes for the representation of names of languages – Part 2: Alpha-3 code (tur: Dil isimlerinin gösterimi için kodlar – Bölüm 2: Alpha-3 kodu (3 karakterli kod)), ed. 1, 1998, ICS: 01.140.20, 66 s.
  • ISO 639-3:2007 – Codes for the representation of names of languages – Part 3: Alpha-3 code for comprehensive coverage of languages (tur: Dil isimlerinin gösterimi için kodlar – Bölüm 3: Dil kapsama alanı için Alpha-3 kodu (3 karakterli kod)), ed. 1, 2007, ICS: 01.140.20, 12 s.
  • ISO 639-4:2010 – Codes for the representation of names of languages – Part 4: General principles of coding of the representation of names of languages and related entities, and application guidelines (tur: Dil isimlerinin gösterimi için kodlar – Bölüm 4: Dillerin ve ilgili kuruluşların isimlerinin gösteriminin kodlanmasının genel prensipleri ve uygulama yönergeleri), ed. 1, 2010, ICS: 01.140.20, 28 s.
  • ISO 639-5:2008 – Codes for the representation of names of languages – Part 5: Alpha-3 code for language families and groups (tur: Dil isimlerinin gösterimi için kodlar – Bölüm 5: Dil aile ve grupları için Alpha-3 kodu (3 karakterli kod)), ed. 1, 2008, ICS: 01.140.20, 23 s.
  • ISO 639-6:2009 – Codes for the representation of names of languages – Part 6: Alpha-4 code for comprehensive coverage of language variants (tur: Dil isimlerinin gösterimi için kodlar – Bölüm 6: Dil türevleri geniş kapsama alanı için Alpha-4 kodu (4 karakterli kod)), ed. 1, 2009, ICS: 01.140.20, 16 s.

Okumaya devam et