1. Soy Adı Nizamnamesi, Resmî Gazete tarih-sayı: 27/12/1934-2891.
  2. Bazı Kisvelerin Giyilemiyeceğine Dair Kanunun Tatbik Suretini Gösterir Nizamname, Resmî Gazete tarih-sayı: 18/02/1935-2933.
  3. Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük, Resmî Gazete tarih-sayı: 22/02/1967-12534.
  4. Türk Bayrağı Tüzüğü, Resmî Gazete tarih-sayı: 17/03/1985-18697.
  5. Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük, Resmî Gazete tarih-sayı: 24/12/1973-14752.
  6. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, Resmî Gazete tarih-sayı: 11/01/1974-14765.

Benzer Konu Başlıkları:

Üst Konu Başlığı:


Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler en son 24 Nisan 2013 tarihinde güncellenmiştir. Bu tarihten sonraki muhtemel değişiklikleri yansıtmıyor olabilirler.