1. Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmî Gazete tarih-sayı: 24/01/2007-26413.
 2. Atık Alma Gemileri için Uygulanacak İdari ve Teknik Düzenleme Hakkında Tebliğ, Resmî Gazete tarih-sayı: 24/07/2007-26592.
 3. Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265), Resmî Gazete tarih-sayı: 04/12/2007-26720.
 4. Kabuklu Su Ürünlerinin Yetiştiği Sulara İlişkin Kalite Standartları Hakkında Tebliğ, Resmî Gazete tarih-sayı: 02/06/2008-26894.
 5. Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 29/01/2009-27125.
 6. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğ, Resmî Gazete tarih-sayı: 05/06/2009-27249.
 7. Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmî Gazete tarih-sayı: 13/06/2009-27257.
 8. Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 27/06/2009-27271.
 9. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 10/10/2009-27372.
 10. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 10/10/2009-27372.
 11. Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 20/03/2010-27527.
 12. Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 26/04/2011-27916.
 13. Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 17/06/2011-27967.
 14. Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolanması, Arındırılması, Sökümü ve İşlenmesine İlişkin Teknik Usuller Tebliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 06/07/2011-27986.
 15. Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 14/12/2011-28142.
 16. İçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ, Resmî Gazete tarih-sayı: 10/10/2012-28437.
 17. Gönüllü Karbon Piyasası Proje Kayıt Tebliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 09/10/2013-28790.
 18. Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 20/06/2014-29036.
 19. Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ, Resmî Gazete tarih-sayı: 22/07/2014-29068.
 20. Tankerle İçme-Kullanma Suyu Temini ve Nakli Hakkında Tebliğ, Resmî Gazete tarih-sayı: 19/08/2014-29093.
 21. Atık Getirme Merkezi Tebliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 31/12/2014-29222 (4. mükerrer).
 22. Kompost Tebliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 05/03/2015-29286.
 23. Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ, Resmî Gazete tarih-sayı: 20/03/2015-29301.
 24. Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 22/03/2015-29303.
 25. İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 16/07/2015-29418.
 26. Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri ile Fermente Ürün Yönetimi Tebliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 10/10/2015-29498.
 27. Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 02/12/2017-30258.
 28. Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 25/04/2018-30402.
 29. Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1), Resmî Gazete tarih-sayı: 04/04/2019-30735.
 30. Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ, Resmî Gazete tarih-sayı: 23/05/2019-30782.
 31. Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/3), Resmî Gazete tarih-sayı: 27/12/2019-30991 (1. mükerrer).
 32. Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/6), Resmî Gazete tarih-sayı: 27/12/2019-30991 (1. mükerrer).
 33. Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/7), Resmî Gazete tarih-sayı: 27/12/2019-30991 (1. mükerrer).
 34. Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/23), Resmî Gazete tarih-sayı: 27/12/2019-30991 (1. mükerrer).
 35. Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/14), Resmî Gazete tarih-sayı: 31/12/2019-30995 (3. mükerrer).
 36. İçme Suyu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 07/03/2020-31061.

Benzer Konu Başlıkları:

Üst Konu Başlığı:


Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler en son 7 Mart 2020 tarihinde güncellenmiştir. Bu tarihten sonraki muhtemel değişiklikleri yansıtmıyor olabilirler.