1. Yükseköğretim Kanunu, Kanun no: 2547, Resmî Gazete tarih-sayı: 06/11/1981-17506.
 2. Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Kanun no: 2809, Resmî Gazete tarih-sayı: 30/03/1983-18003.
 3. Yükseköğretim Personel Kanunu, Kanun no: 2914, Resmî Gazete tarih-sayı: 13/10/1983-18190.
 4. Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Resmî Gazete tarih-sayı: 16/09/1983-18167 (1. mükerrer).
 5. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Resmî Gazete tarih-sayı: 21/11/1983-18228.
 6. Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 18/02/1982-17609.
 7. Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 21/08/1982-17789.
 8. Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 03/03/1983-17976.
 9. Yüksek Öğretim Kurumlarının Bakanlıklar ile Onlara Bağlı Kurum ve Kuruluşlardan Yararlanma Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 13/12/1983-18250.
 10. Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 03/02/1984-18301.
 11. Lisansüstü Öğrenim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak ve Yükümlülükleri ile Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 13/10/1984-18544.
 12. Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Ders Kitapları Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 22/10/1984-18553.
 13. Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 18/04/1986-19082.
 14. Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 19/03/1989-20112.
 15. Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 14/12/1999-23906.
 16. Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler ile Resmî veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 03/04/2004-25422.
 17. Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 20/09/2005-25942.
 18. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 20/09/2005-25942.
 19. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 12/11/2005-25991.
 20. Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 18/02/2009-27145.
 21. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 24/04/2010-27561.
 22. Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 14/08/2010-27672.
 23. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 18/08/2012-28388.
 24. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 20/04/2016-29690.
 25. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 12/06/2018-30449.
 26. Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 02/11/2018-30583.
 27. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 09/11/2018-30590.
 28. Rektör Adayı Olmak İsteyenlerin Başvurusuna İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 141), Resmî Gazete tarih-sayı: 02/10/2018-30553.

Benzer Konu Başlıkları:

Üst Konu Başlığı:


Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler en son 9 Kasım 2018 tarihinde güncellenmiştir. Bu tarihten sonraki muhtemel değişiklikleri yansıtmıyor olabilirler.