1. Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun, Kanun no: 3458, Resmî Gazete tarih-sayı: 28/06/1938-3945.
  2. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, Kanun no: 6235, Resmî Gazete tarih-sayı: 04/02/1954-8625.
  3. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine Bağlı Bazı Odaların İdari ve Mali Denetiminin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Yapılması Hakkında Karar, Karar sayısı: 2013/5660, Resmî Gazete tarih-sayı: 17/12/2013-28854.
  4. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 10/07/2002-24811.
  5. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 14/02/2005-25727.
  6. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Sürekli Eğitim Merkezi ve Belgelendirme Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 25/05/2007-26532.
  7. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Serbest Çevre Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 22/04/2009-27208.

Benzer Konu Başlıkları:

Üst Konu Başlığı:


Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler en son 17 Aralık 2013 tarihinde güncellenmiştir. Bu tarihten sonraki muhtemel değişiklikleri yansıtmıyor olabilirler.