1. Kânunların ve Nizâmnâmelerin Sûret-i Neşr ve İ’lânı ve Mer’iyyet Târihi Hakkında Kânun, Kanun no: 1322, Resmî Gazete tarih-sayı: 04/06/1928-904.
  2. Resmi Gazetede Yayınlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun, Kanun no: 3011, Resmî Gazete tarih-sayı: 01/06/1984-18418.
  3. Resmi Gazete’nin Sureti Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 29/06/1927-620.
  4. Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 17/02/2006-26083.

Benzer Konu Başlıkları:

Üst Konu Başlığı:


Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler en son 17 Şubat 2006 tarihinde güncellenmiştir. Bu tarihten sonraki muhtemel değişiklikleri yansıtmıyor olabilirler.