1. Devlet Memurları Kanunu, Kanun no: 657, Resmî Gazete tarih-sayı: 23/07/1965-12056.
 2. Kamu İhale Kanunu, Kanun no: 4734, Resmî Gazete tarih-sayı: 22/01/2002-24648.
 3. Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kanun no: 5018, Resmî Gazete tarih-sayı: 24/12/2003-25326.
 4. Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar, Karar sayısı: 2011/2022, Resmî Gazete tarih-sayı: 05/07/2011-27985 (2. mükerrer).
 5. Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar, Karar sayısı: 2012/2663, Resmî Gazete tarih-sayı: 10/01/2012-28169.
 6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 25/10/1982-17849.
 7. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 15/11/1990-20696.
 8. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 18/04/1999-23670.
 9. Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 25/02/2004-25384.
 10. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 02/02/2015-29255.
 11. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 08/06/2005-25839.
 12. Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 31/12/2005-26040 (3. mükerrer).
 13. Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265), Resmî Gazete tarih-sayı: 04/12/2007-26720.

Benzer Konu Başlıkları:

Üst Konu Başlığı:


Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler en son 2 Şubat 2015 tarihinde güncellenmiştir. Bu tarihten sonraki muhtemel değişiklikleri yansıtmıyor olabilirler.