1. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Kanun no: 6331, Resmî Gazete tarih-sayı: 30/06/2012-28339.
 2. Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük, Resmî Gazete tarih-sayı: 24/12/1973-14752.
 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, Resmî Gazete tarih-sayı: 11/01/1974-14765.
 4. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 09/12/2003-25311.
 5. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 29/12/2012-28512.
 6. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 29/12/2012-28512.
 7. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 29/12/2012-28512.
 8. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 18/01/2013-28532.
 9. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 05/02/2013-28550.
 10. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 16/04/2013-28620.
 11. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 25/04/2013-28628.
 12. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 30/04/2013-28633.
 13. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 15/05/2013-28648.
 14. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 15/06/2013-28678.
 15. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 18/06/2013-28681.
 16. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 17/07/2013-28710.
 17. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 20/07/2013-28713.
 18. Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 28/07/2013-28721.
 19. Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 06/08/2013-28730.
 20. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 12/08/2013-28733.
 21. Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 23/08/2013-28744.
 22. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 11/09/2013-28762.
 23. Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 19/09/2013-28770.
 24. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 05/10/2013-28786.
 25. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 24/12/2013-28861.

Benzer Konu Başlıkları:

Üst Konu Başlığı:


Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler en son 24 Aralık 2013 tarihinde güncellenmiştir. Bu tarihten sonraki muhtemel değişiklikleri yansıtmıyor olabilirler.