1. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun, Kanun no: 5346, Resmî Gazete tarih-sayı: 18/05/2005-25819.
  2. Enerji Verimliliği Kanunu, Kanun no: 5627, Resmî Gazete tarih-sayı: 02/05/2007-26510.
  3. İller Bankası Jeotermal Enerji Tesisi Projelerinin Hazırlanmasına Ait Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 25/06/2001-24443.
  4. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 11/12/2007-26727.
  5. Elektrik Enerjisi Üretimine Yönelik Jeotermal Kaynak Alanlarının Kullanımına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 14/10/2008-27024.
  6. Enerji Sektörü Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programına (ENAR) Dair Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 08/06/2010-27605.
  7. Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 19/06/2011-27969.
  8. Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 27/10/2011-28097.
  9. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 01/10/2013-28782.
  10. Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 02/10/2013-28783.

Benzer Konu Başlıkları:

Üst Konu Başlığı:


Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler en son 2 Ekim 2013 tarihinde güncellenmiştir. Bu tarihten sonraki muhtemel değişiklikleri yansıtmıyor olabilirler.