Devrim Mevzuatı


 1. Hafta Ta’tîli Hakkında Kânûn, Kanun no: 394, Resmî Gazete tarih-sayı: 21/01/1924-54.
 2. Tevhîd-i Tedrîsât Kânunu, Kanun no: 430, Resmî Gazete tarih-sayı: 06/03/1924-63.
 3. Hilâfetin İlgâ ve Hânedân-ı Osmâniyye’nin Türkiye Cumhûriyyeti Memâliki Hâricine Çıkarılmasına Dâir Kânun, Kanun no: 431, Resmî Gazete tarih-sayı: 06/03/1924-63.
 4. Şapka İktisası Hakkında Kanun, Kanun no: 671, Resmî Gazete tarih-sayı: 28/11/1925-230.
 5. Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun, Kanun no: 677, Resmî Gazete tarih-sayı: 13/12/1925-243.
 6. İktisâdî Müesseselerde Mecbûrî Türkçe Kullanılması Hakkında Kânun, Kanun no: 805, Resmî Gazete tarih-sayı: 22/04/1926-353.
 7. Türkiye Cumhûriyeti Dâhilinde Bulunan bi’l-Umûm Mebâni-i Resmiye ve Milliye Üzerindeki Tuğrâ ve Medhiyelerin Kaldırılması Hakkında Kanun, Kanun no: 1057, Resmî Gazete tarih-sayı: 15/06/1927-608.
 8. Beynelmilel Erkamın Kabulü Hakkında Kanun, Kanun no: 1288, Resmî Gazete tarih-sayı: 28/05/1928-900.
 9. Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun, Kanun no: 1353, Resmî Gazete tarih-sayı: 03/11/1928-1030.
 10. Soy Adı Kanunu, Kanun no: 2525, Resmî Gazete tarih-sayı: 02/07/1934-2741.
 11. Efendi, Bey, Paşa Gibi Lakap ve Unvanların Kaldırılmasına Dair Kanun, Kanun no: 2590, Resmî Gazete tarih-sayı: 29/11/1934-2867.
 12. Bazı Kisvelerin Giyilemiyeceğine Dair Kanun, Kanun no: 2596, Resmî Gazete tarih-sayı: 13/12/1934-2879.
 13. Soy Adı Nizamnamesi, Resmî Gazete tarih-sayı: 27/12/1934-2891.
 14. Bazı Kisvelerin Giyilemiyeceğine Dair Kanunun Tatbik Suretini Gösterir Nizamname, Resmî Gazete tarih-sayı: 18/02/1935-2933.

Benzer Konu Başlıkları:

Üst Konu Başlığı:


Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler en son 24 Nisan 2013 tarihinde güncellenmiştir. Bu tarihten sonraki muhtemel değişiklikleri yansıtmıyor olabilirler.

%d blogcu bunu beğendi: