Bu sayfada, yürürlükteki Türkiye Cumhuriyeti Mevzuatından ilgilendiğim ve takip ettiğim çevre mevzuatının türüne göre sınıflandırılmış listesi bulunmaktadır. Bu liste tüm çevre mevzuatını kapsamamakta, bir çevre mühendisi akademisyen olarak sadece benim ilgilendiklerimi içermektedir. Daha fazlası için lütfen mevzuat kaynaklarına bakınız.

Listede mevzuatın ismine tıkladığınızda söz konusu mevzuatın yayımlandıktan sonra varsa yapılmış olan tüm değişikliklerinin de metne işlendiği Mevzuat Bilgi Sistemindeki sayfasına yönlendirilirsiniz. Eğer Mevzuat Bilgi Sistemi sayfası açılıyor ama söz konusu mevzuat gelmiyorsa bu, o mevzuatın yürürlükten kaldırılmış olduğu anlamına gelmektedir. Bu durumu lütfen bana bildiriniz. Mevzuatın yayımlanmış olduğu Resmî Gazete’nin tarih veya sayısına tıkladığınızda ise mevzuatın yayımlandığı Resmî Gazete sayfası açılmaktadır. Böylece söz konusu mevzuatın ilk yayım hâlini de incelemiş olursunuz. Kırık bağlantıları lütfen bana bildiriniz.

Mevzuat Kaynakları:

Çevre Mevzuatı Yayım Tarihi İstatistiki:

Yıl / Ay010203040506070809101112Toplam
193011
195611
198322
1985112
199011
199511
199611
199811
200411125
20051113
200611114
200712126
2008213
20091323110
201012211411
201111114
2012112
2013111137
20141211111210
20154113110
20160
201731222313
201812115
2019121311716
2020112
Toplam1011214513146515521121

Türüne Göre Çevre Mevzuatı Sayıları:

Mevzuat türüMevzuat sayısı
Kanun9
Yönetmelik77
Tebliğ35
Toplam121

Çevre Mevzuatı Listesi:

Kanunlar

  1. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Kanun no: 1593, Resmî Gazete tarih-sayı: 06/05/1930-1489.
  2. Orman Kanunu, Kanun no: 6831, Resmî Gazete tarih-sayı: 08/09/1956-9402.
  3. Çevre Kanunu, Kanun no: 2872, Resmî Gazete tarih-sayı: 11/08/1983-18132.
  4. Milli Parklar Kanunu, Kanun no: 2873, Resmî Gazete tarih-sayı: 11/08/1983-18132.
  5. Maden Kanunu, Kanun no: 3213, Resmî Gazete tarih-sayı: 15/06/1985-18785.
  6. Kıyı Kanunu, Kanun no: 3621, Resmî Gazete tarih-sayı: 17/04/1990-20495.
  7. Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu, Kanun no: 4122, Resmî Gazete tarih-sayı: 26/07/1995-22355.
  8. Mera Kanunu, Kanun no: 4342, Resmî Gazete tarih-sayı: 28/02/1998-23272.
  9. Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun, Kanun no: 5312, Resmî Gazete tarih-sayı: 11/03/2005-25752.

Yönetmelikler

  1. Şehir ve Kasaba İçmesuyu Projelerinin Hazırlanmasına Ait Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 22/04/1985-18733.
  2. Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 27/09/1996-22770.
  3. Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 18/03/2004-25406.
  4. Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 31/08/2004-25569.
  5. Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 02/09/2004-25571.
  6. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 26/12/2004-25682.
  7. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 31/12/2004-25687.
  8. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 13/01/2005-25699.
  9. Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 26/11/2005-26005.
  10. Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 08/01/2006-26047.
  11. Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun Kapsamında Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 26/04/2006-26150.
  12. Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 21/10/2006-26326.
  13. Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 25/11/2006-26357.
  14. Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 03/04/2007-26482.
  15. Çevre Kanununa Göre Verilecek İdarî Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi İle Tahsili Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 03/04/2007-26482.
  16. Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 08/12/2007-26724.
  17. Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 27/12/2007-26739.
  18. Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 06/06/2008-26898.
  19. Çevre Denetimi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 21/11/2008-27061.
  20. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 03/07/2009-27277.
  21. Türk Silahlı Kuvvetleri Çevre Denetimi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 24/07/2009-27298.
  22. Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 06/10/2009-27368.
  23. Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 30/12/2009-27448.
  24. Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 23/01/2010-27471.
  25. Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 26/03/2010-27533.
  26. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 04/06/2010-27601.
  27. Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 08/06/2010-27605.
  28. İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 24/07/2010-27651.
  29. Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 03/08/2010-27661.
  30. Çevre Kanununun 29 uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 01/10/2010-27716.
  31. Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 06/10/2010-27721.
  32. Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 07/10/2010-27722.
  33. Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 27/10/2010-27742.
  34. Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 22/05/2012-28300.
  35. Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 09/03/2013-28582.
  36. Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 19/07/2013-28712.
  37. Yüksek Çevre Kurulu ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 03/08/2013-28727.
  38. Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 11/12/2013-28848 (1. mükerrer).
  39. Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 11/12/2013-28848 (2. mükerrer).
  40. Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 25/12/2013-28862.
  41. Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 04/04/2014-28962.
  42. İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 08/05/2014-28994.
  43. Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 17/05/2014-29003.
  44. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 10/09/2014-29115.
  45. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 25/11/2014-29186.
  46. Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 13/12/2014-29204.
  47. Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 03/03/2015-29284.
  48. Atık Yönetimi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 02/04/2015-29314.
  49. Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 06/06/2015-29378.
  50. Maden Atıkları Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 15/07/2015-29417.
  51. Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 16/07/2015-29418.
  52. Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemleri Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 06/01/2017-29940.
  53. Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 11/01/2017-29945.
  54. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 25/01/2017-29959.
  55. Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 11/03/2017-30004.
  56. Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 07/04/2017-30031.
  57. Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 08/04/2017-30032.
  58. Yağmursuyu Toplama, Depolama ve Deşarj Sistemleri Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 23/06/2017-30105.
  59. Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 23/06/2017-30105 (1. mükerrer).
  60. İçme ve Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 12/10/2017-30208.
  61. İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 28/10/2017-30224.
  62. Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 23/12/2017-30279.
  63. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 27/12/2017-30283.
  64. Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 04/01/2018-30291.
  65. Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 13/04/2018-30390.
  66. Çevre Etiketi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 19/10/2018-30570.
  67. Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 14/11/2018-30595.
  68. Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 02/03/2019-30702.
  69. Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 24/04/2019-30754.
  70. İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 06/07/2019-30823.
  71. Sıfır Atık Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 12/07/2019-30829.
  72. Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 30/07/2019-30847.
  73. Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 25/09/2019-30899.
  74. Ağaçlandırma Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 23/10/2019-30927.
  75. Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 21/12/2019-30985.
  76. Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 31/12/2019-30995 (4. mükerrer).
  77. Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 14/01/2020-31008.

Tebliğler

  1. Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmî Gazete tarih-sayı: 24/01/2007-26413.
  2. Atık Alma Gemileri için Uygulanacak İdari ve Teknik Düzenleme Hakkında Tebliğ, Resmî Gazete tarih-sayı: 24/07/2007-26592.
  3. Kabuklu Su Ürünlerinin Yetiştiği Sulara İlişkin Kalite Standartları Hakkında Tebliğ, Resmî Gazete tarih-sayı: 02/06/2008-26894.
  4. Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 29/01/2009-27125.
  5. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğ, Resmî Gazete tarih-sayı: 05/06/2009-27249.
  6. Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmî Gazete tarih-sayı: 13/06/2009-27257.
  7. Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 27/06/2009-27271.
  8. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 10/10/2009-27372.
  9. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 10/10/2009-27372.
  10. Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 20/03/2010-27527.
  11. Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 26/04/2011-27916.
  12. Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 17/06/2011-27967.
  13. Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolanması, Arındırılması, Sökümü ve İşlenmesine İlişkin Teknik Usuller Tebliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 06/07/2011-27986.
  14. Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 14/12/2011-28142.
  15. İçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ, Resmî Gazete tarih-sayı: 10/10/2012-28437.
  16. Gönüllü Karbon Piyasası Proje Kayıt Tebliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 09/10/2013-28790.
  17. Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 20/06/2014-29036.
  18. Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ, Resmî Gazete tarih-sayı: 22/07/2014-29068.
  19. Tankerle İçme-Kullanma Suyu Temini ve Nakli Hakkında Tebliğ, Resmî Gazete tarih-sayı: 19/08/2014-29093.
  20. Atık Getirme Merkezi Tebliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 31/12/2014-29222 (4. mükerrer).
  21. Kompost Tebliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 05/03/2015-29286.
  22. Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ, Resmî Gazete tarih-sayı: 20/03/2015-29301.
  23. Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 22/03/2015-29303.
  24. İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 16/07/2015-29418.
  25. Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri ile Fermente Ürün Yönetimi Tebliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 10/10/2015-29498.
  26. Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 02/12/2017-30258.
  27. Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 25/04/2018-30402.
  28. Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1), Resmî Gazete tarih-sayı: 04/04/2019-30735.
  29. Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ, Resmî Gazete tarih-sayı: 23/05/2019-30782.
  30. Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/3), Resmî Gazete tarih-sayı: 27/12/2019-30991 (1. mükerrer).
  31. Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/6), Resmî Gazete tarih-sayı: 27/12/2019-30991 (1. mükerrer).
  32. Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/7), Resmî Gazete tarih-sayı: 27/12/2019-30991 (1. mükerrer).
  33. Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/23), Resmî Gazete tarih-sayı: 27/12/2019-30991 (1. mükerrer).
  34. Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/14), Resmî Gazete tarih-sayı: 31/12/2019-30995 (3. mükerrer).
  35. İçme Suyu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 07/03/2020-31061.

Benzer Konu Başlıkları:

Üst Konu Başlığı:


Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler en son 7 Mart 2020 tarihinde güncellenmiştir. Bu tarihten sonraki muhtemel değişiklikleri yansıtmıyor olabilirler.