1. Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu, Kanun no: 5187, Resmî Gazete tarih-sayı: 14/11/1983-18221 (2. Mükerrer).
  2. Basın Kanunu, Kanun no: 5187, Resmî Gazete tarih-sayı: 26/06/2004-25504
  3. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Kanun no: 5651, Resmî Gazete tarih-sayı: 23/05/2007-26530.
  4. Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun, Kanun no: 6112, Resmî Gazete tarih-sayı: 03/03/2011-27963.
  5. Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 02/11/2011-28103.

Benzer Konu Başlıkları:

Üst Konu Başlığı:


Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler en son 2 Kasım 2011 tarihinde güncellenmiştir. Bu tarihten sonraki muhtemel değişiklikleri yansıtmıyor olabilirler.