Aldığı Akademik Eğitim

Aldığı Yurtdışı Eğitimler

Aldığı Yabancı Dil Eğitimleri

 • Yüksek Lisans İngilizce Hazırlık Programı, 2002 (1 yıl), Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • İtalyanca Kursu, 2010 (60 saat), Özel Kurs, İstanbul.
 • İtalyanca Kursu, 2010 (120 saat), Cagliari Üniversitesi, Cagliari/İtalya.

Yaptığı Stajlar

 • Laboratuvar Stajı, 2000 (20 iş günü)
  İSKİ Tuzla Atıksu Biyolojik Tasfiye Tesisi, İstanbul.
 • İşletme Stajı, 2001 (20 iş günü)
  İSKİ Paşaköy Atıksu İleri Biyolojik Tasfiye Tesisi, İstanbul.

Katıldığı Kurs ve Eğitimler

 1. ISO 9000 Toplam Kalite Yönetimi Semineri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul, 2001.
 2. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Semineri, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) İstanbul Şubesi – BSI Group Eurasia Belgelendirme Hizmetleri, İstanbul, 28 Aralık 2001.
 3. Trendler ve Kariyer Yönetimi Semineri, Rönesans Danışmanlık, İstanbul, 2002.
 4. Çevre Denetimi ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Kursu, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) İstanbul Şubesi, İstanbul, 3-4 Mart 2003.
 5. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Kursu, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) İstanbul Şubesi – Kavram Danışmanlık, İstanbul, 6-7 Mart 2003.
 6. Çevre Mevzuatı Kursu, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) İstanbul Şubesi – Kavram Danışmanlık, İstanbul, 29-30 Nisan 2004.
 7. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri İç Tetkikçi Sertifika Programı, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) İstanbul Şubesi – Kavram Danışmanlık, İstanbul, 7-8 Mayıs 2004.
 8. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) İstanbul Şubesi – Kavram Danışmanlık, İstanbul, 21 Mayıs 2004.
 9. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Mevzuat Eğitimi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) İstanbul Şubesi – Kavram Danışmanlık, İstanbul, 22 Mayıs 2004.
 10. Düzenli Depolama Alanlarında Atıkların İşlenmesi, Geri Kazanımı ve Bertarafı Kursu, Uluslararası Katı Atık Birliği (ISWA) – Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi (KAKAD), Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 19-21 Eylül 2005.
 11. Tıbbi Atıkların Yönetimi Kursu, Uluslararası Katı Atık Birliği (ISWA) – Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi (KAKAD), Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 22-24 Eylül 2005.
 12. ISO 9001:2000 Toplam Kalite Yönetimi İç Tetkikçi Eğitimi, Procen Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri, Hidiv Kasrı, İstanbul, 6-7 Mayıs 2006.
 13. Türkiye’de Akreditasyon Semineri, Genç Girişimciler Kulübü, İstanbul, 23 Ekim 2006.
 14. ISO 9001:2000 Toplam Kalite Yönetimi Temel Eğitimi, Kaizen Ulusal Belgelendirme, İstanbul, 4 Kasım 2006.
 15. ISO 9001:2000 Toplam Kalite Yönetimi İç Kalite Tetkiki Eğitimi, Kaizen Ulusal Belgelendirme, İstanbul, 23-24 Aralık 2006.
 16. Küresel Isınmada Son Gelişmeler Semineri, Genç Girişimciler Kulübü, İstanbul, 19 Ocak 2007.
 17. Çevre Mevzuatı Semineri, Genç Girişimciler Kulübü, İstanbul, 24 Şubat 2007.
 18. MBA 21, 21. Yüzyıl için Yönetim Uzmanlığı Programı, Okull Danışmanlık, İstanbul, 14 Mart 2007 – 27 Mayıs 2007.
 19. Güzel Konuşma ve Diksiyon Kursu, Üsküdar Halk Eğitim Merkezi, İstanbul, 13 Aralık 2006 – 30 Mayıs 2007.
 20. Kamulaştırma Bilirkişilik Eğitimi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) İstanbul Şubesi, İstanbul, 10-11 Aralık 2007.
 21. Kaçkar Dağları – Hatila Vadisi Milli Parklarında Doğa Eğitimi – IX, Artvin Çoruh Üniversitesi (TÜBİTAK destekli), Artvin, 10-20 Temmuz 2008.
 22. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi ve Bilgilendirme Eğitimi, Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme, İstanbul, 14-16 Nisan 2009.
 23. UNIDO Eko-Verimlilik Programı Kapsamında Ulusal Uzmanlar için Eğitim (Eko-Verimlilik Temel Eğitimi), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Ankara, 28-29 Ocak 2010.
 24. Uygulamalı Ar-Ge Proje Yazımı ve Yönetimi Eğitimi, YTÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TÜBİTAK destekli), YTÜ, İstanbul, 25-27 Ekim 2013.

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

 1. Aqua Technology 2000 Uluslararası Su Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Mart 2000.
 2. Haliç 2001 Sempozyumu, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul, 3-4 Mayıs 2001.
 3. Türkiye’nin Su Kaynakları ve Potansiyeli Sempozyumu, Su Vakfı, Eresin Hotel, İstanbul, 22 Mart 2003.
 4. II. Organik Ürünler ve Çevre Teknolojileri-Ekoloji 2003 Fuarı, Feshane Kültür Merkezi, İstanbul, 19-23 Mart 2003.
 5. Ecotech Turkey 2003 Uluslararası Atık İşleme, Dönüşüm, Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Fuarı, CNR Expo Fuar Merkezi, İstanbul, 27-30 Mart 2003.
 6. Aqua Techonology 2003 Uluslararası Su Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı, CNR Expo Fuar Merkezi, İstanbul, 27-30 Mart 2003.
 7. 21. yüzyılın Enerjisi: Hidrojen Enerji Sistemi Konferansı, Konuşmacı: Prof. Dr. Nejat Veziroğlu, TMMOB Makine Mühendisleri Odası (MMO), PERPA, İstanbul, 26 Mayıs 2003.
 8. İstanbul ve Su Sempozyumu, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 8-9 Ocak 2004.
 9. Ortadoğu’da Su Meseleleri ve Türkiye Paneli, Su Vakfı, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul, 22 Mart 2004.
 10. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları / Enerji Yönetimi Sempozyumu (YEKS 2005), TMMOB Makine Mühendisleri Odası (MMO), Kayseri, 3-4 Haziran 2005.
 11. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası (MMO), Mersin, 24-25 Haziran 2005.
 12. 12th International Cogeneration, Combined Cycle and Environment Conference & Exhibition (ICCI 2006) (Uluslararası Kojenerasyon, Kombine Çevrim ve Çevre Konferansı ve Sergisi), Hilton Kongre ve Sergi Merkezi, İstanbul, 25-26 Mayıs 2006.
 13. VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu (UTES 2006), Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 25-27 Mayıs 2006.
 14. 10. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu (EKK 2006), İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 7-9 Haziran 2006.
 15. I. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi (UGHEK 2006), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Eskişehir, 21-23 Haziran 2006.
 16. AB Sürecinde Türkiye’de Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu (TÜRKAY 2007), Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul, 28-31 Mayıs 2007.
 17. Uluslararası Küresel İklim Değişikliği ve Çevresel Etkiler Konferansı (UKİDEK), Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya, 18-20 Ekim 2007.
 18. 7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO), Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, İzmir, 24-27 Ekim 2007.
 19. Üniversite Öğrencileri III. Çevre Sorunları Kongresi (ÇESKO 2008), Fatih Üniversitesi, İstanbul, 15-16 Mayıs 2008.
 20. Ulusal Hava Kalitesi Sempozyumu (UHAKS 2008), Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya, 30-31 Mayıs 2008.
 21. Su ve Enerji Konferansı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Artvin, 25-26 Eylül 2008.
 22. Üniversite Öğrencileri IV. Çevre Sorunları Kongresi (ÇESKO 2009), Fatih Üniversitesi, İstanbul, 21-22 Mayıs 2009.
 23. Türkiye’de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu (TÜRKAY 2009), Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul, 15-17 Haziran 2009.
 24. IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Konferansı, Nevşehir Üniversitesi, Nevşehir, 07-10 Ekim 2009.
 25. 3th International Foundry and Environment Symposium (IFES 2009) (3. Uluslararası Döküm ve Çevre Sempozyumu), Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 28-29 Ocak 2010.
 26. International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium (USAYS) (Uluslararası Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu), Konya, 26-28 Ekim 2010.
 27. Fikirler Pazarı, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 24-25 Mayıs 2011.
 28. 3. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2011), Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi (KAKAD), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Girne/KKTC, 7-10 Eylül 2011.
 29. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 4-7 Ekim 2011.
 30. 1st International 100% Renewable Energy Conference and Exhibition (IRENEC 2011) (Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı ve Sergisi), EUROSOLAR Türkiye, Türkan Saylan Kültür Merkezi, İstanbul, 6-8 Ekim 2011.
 31. EurAsia Waste Management Symposium (Avrasya Atık Yönetimi Sempozyumu), Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Haliç Kongre Merkezi, İstanbul, 14-16 Kasım 2011.
 32. 4th International Foundry and Environment Symposium (IFES 2011) (4. Uluslararası Döküm ve Çevre Sempozyumu), Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 17-18 Kasım 2011.
 33. II. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara, 22-25 Kasım 2011.
 34. II. Ar-Ge Proje Pazarı, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 29-30 Mayıs 2012.
 35. 1. Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu ve Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi (I. ULAG), Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 16-18 Mayıs 2013.
 36. Uluslararası İnovasyon ve Teknoloji Atölyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 10 Haziran 2013.
 37. 10. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO), Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 12-14 Eylül 2013.
 38. İnovasyon Türkiye 2013 – Yenilikçi Teknolojiler ve Buluşlar Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi, Yeşilköy, İstanbul, 24-27 Ekim 2013.

————————————————————————————————————–
Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler en son 28 Ekim 2013 tarihinde güncellenmiştir. Bu tarihten sonraki muhtemel değişiklikleri yansıtmıyor olabilirler.
————————————————————————————————————–

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.