Ders ve Öğrenci Başarı Değerlendirme Programı


Eğitim-öğretim kurumlarında öğrencilerin başarılarının ölçülmesi kadar değerlendirmesi de önemli bir konudur. Sadece öğrencilerin değerlendirmesi de değil, derslerin de değerlendirmesi ayrıca önemlidir. Bu işin yapılabilmesi için çeşitli istatistikî yöntemler ve standartlar mevcuttur.

Eğitim-öğretim kurumlarının verdikleri eğitimlerin birbirleri arasındaki denkliğinin sağlanması amacıyla da son yıllarda ülkemizde de eğitimde akreditasyon çalışmaları yürütülmektedir. Bu akreditasyon kuruluşlarından biri Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK)‘tir.  MÜDEK mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir. YTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Lisans Programı da MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.

Biz de bölümümüzde ders ve öğrencilerin başarılarının değerlendirmesi için MÜDEK eğitim akreditasyonu kapsamında çeşitli raporlamalar ve formlar dolduruyoruz. Ben de bu işin hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilmesi ve standartlaşması için bir bilgisayar uygulaması hazırladım. Program, YTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü için hazırlanmış olmasına rağmen dilerseniz kendi kurumunuza uyarlayabilirsiniz. Bunun için benimle irtibata geçebilirsiniz.

Program sayesinde;

 • Öğrenci yoklama kâğıtları otomatik olarak oluşturulur. Öğretim üyesi derse, uygulamaya veya laboratuvar dersine giderken sadece çıktı alarak bu çıktıyı imza föyü olarak kullanır.
 • Öğrenci devam-devamsızlık durumları tutulur, devamsızlar haber verilir.
 • Dönem içerisinde yapılan başarı değerlendirme araçlarının (Kısa Sınav, Ödev, Ara sınav, Yılsonu sınavı vb) notlarını ilan etmekte kolaylık sağlanır ve öğrencinin ham başarı notu otomatik hesaplanır.
 • Sınıf mevcuduna göre bağıl değerlendirmenin nasıl yapılması gerektiği söylenir.
 • Bağıl değerlendirme otomatik yapılır.
 • MÜDEK ders dosyasına hangi öğrencilerin kâğıtlarının koyulması gerektiği söylenir.
 • MÜDEK ders dosyasına konulacak olan formlar otomatik doldurulur.

Bu programa ve program ile ilgili kılavuza aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Benzer Yazılar

 1. Vergi İadeleri Programı
 2. Ortaöğretim Diploma Defteri Programı
 3. Muhasebe Defteri Programı
 4. Ders ve Öğrenci Başarı Değerlendirme Programı

Muhasebe Defteri Programı


Tek bir şahıstan, bir aileye, bir ticari kuruluştan bir devlete kadar tüm ticari faaliyet gösterenler bu ticari faaliyetlerini sürdürebilmek için muhasebesini de yapmak zorundadırlar. Bu sadece geçmiş dönemdeki gelir-gider dengesini değil ileri ki zamanlara ait tahminleri de içerir. Yorganın boyunu bilmeniz gerekir ki ayağınızı ne kadar uzatabileceğinizi bilesiniz. Bunun için de muhasebe yapmak zorundasınız.

Biz de diğer aileler gibi aile bütçesini yönetebilmek için muhasebimizi yapıyoruz. Bu muhasebe işi önceden basit bir excel sayfası hâlindeyken benim Kamu Yönetimi eğitimimde muhasebe öğrenmiş olmamdan dolayı muhasebe ilmine uygun ve standart bir muhasebe defteri şeklinde bir excel uygulaması hâline geliverdi. Aşağıda bu Muhasebe Defteri uygulamasının son hâline erişebilirsiniz.

Zamanla gelişerek bu hâlini alan uygulama ülkemizdeki yürürlükteki muhasebe kurallarına uygun Tek Düzen Hesap Planına göre hazırlandığı için muhasebe bilenler hiç zorlanmayacaktır. Ancak temel muhasebe bilmiyorsanız uygulamayı kullanmanız biraz zor olacaktır. Dolayısıyla uygulamayı tam anlamıyla kavrayabilmek için biraz alıştırma yapmanız gerekecektir. Bir ipucu vermek gerekirse muhasebenin temel mantığı her hareketin etkilediği ve etkilendiği bir hesap olmasıdır. Yani para bir hesaptan çıkıyorsa mutlaka bir hesaba giriyordur. Buna dikkat ederek defteri tutarsanız açık vermezsiniz.

Eğer tek düzen hesap planı ve ülkemizdeki muhasebe sistemi hakkında bilgi almak için aşağıda bağlantısını verdiğim Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nden başlayarak sırasıyla diğer genel tebliğleri okuyabilirsiniz.

Benzer Yazılar

 1. Vergi İadeleri Programı
 2. Ortaöğretim Diploma Defteri Programı
 3. Muhasebe Defteri Programı
 4. Ders ve Öğrenci Başarı Değerlendirme Programı

Ortaöğretim Diploma Defteri Programı


Eskiden (90’lı yıllarda) okullarda verilen diplomalar güzel bir el yazısı ile yazılmak suretiyle verilirdi, şimdiki gibi dijital fontlu bilgisayar çıktıları değillerdi. Bence öylesi çok daha özel ve güzeldi ama yazan kişi için de öyle midir bilemiyorum. Yüzlerce belki binlerce diplomayı elde yazmak her ne kadar alan için güzel olsa da yazan için büyük bir yorgunluktu. Her şeyde olduğu gibi bu diploma yazımında da bilgisayar çıkınca mertlik bozuldu. Artık en küçük okulda bile diplomalar bilgisayardan çıktı alınmaktadır.

İşte ben de lise yıllarında mezun olurken bizim okul için böylesi bir program hazırlamıştım. Bizim okulun bilgisayar çıktılı diploma verdiğini göre diğer okullar da programı almış ve kullanmışlardı. Şimdilerde artık bu hizmeti e-okul verdiği için programı kullanmaya gerek kalmasa da ilk göz ağrılarımdan biri olduğu için nostalji ve arşiv için burada paylaşıyorum.

Benzer Yazılar

 1. Vergi İadeleri Programı
 2. Ortaöğretim Diploma Defteri Programı
 3. Muhasebe Defteri Programı
 4. Ders ve Öğrenci Başarı Değerlendirme Programı

Vergi İadeleri Programı


Eskiden (90’lı yıllarda) vergi iadeleri, alınan fişlerin ibraz edilmesi ile yapılırdı. Bunun için yıl boyunca fiş toplar, yıl sonunda bunları vergi iadesi zarfına koyarak teslim ederdiniz. Zarfın ön kısmında sizi ve yaptığınız harcamaların gruplanmış tutarını yazar, arka kısmına ise zarfın içindeki fişleri tek tek tarih, sayı, kimden alındığı, tutarı gibi bilgilerini yazardınız. Fiş sayısı binler ile ifade edildiğinde ne zarfın arkası buna yeterdi ne de sizin yazma sabrınız. Bilgisayar yaygınlaştıkça el ile yazmanın yerini bilgisayarda yazıp çıktı almak aldı.

İşte ben de o günlerde daha ortaokul-liseye giderken babamın bana el ile yazmam için verdiği fişleri bilgisayarda yazıp çıktı almaya başladım. İlerleyen senelerde zarfın ön ve arka kısımlarının dizaynında çıktı almak için programı biraz geliştirdim. Gençlik yıllarının ilk göz ağrılarımdandır.

Şimdilerde vergi iadesi için fiş toplamak ve yazmak gerekmediğinden kullanılmasına gerek duyulmayan bu programı bir nevi nostalji ve arşiv babında burada paylaşmak istedim.

Benzer Yazılar

 1. Vergi İadeleri Programı
 2. Ortaöğretim Diploma Defteri Programı
 3. Muhasebe Defteri Programı
 4. Ders ve Öğrenci Başarı Değerlendirme Programı