Bu sayfada, akademik yayınlarım (eserler) hakkındaki bilgi ve belgelere ulaşabilirsiniz. Benim hakkımda bilgi almak isterseniz Hâl Tercümesi sayfasına bakınız.

Eserlerin sınıflandırılmamış liste hâlini görmek için Akademik Yayınlar sayfasına bakabilirsiniz. Eserleri okumak veya bilgisayarınıza indirip istifade etmek için eser isimlerine tıklamanız yeterlidir. Eserlerin indirilmesi, dağıtılması ve kullanılması kaynak göstermek şartıyla serbesttir.

Eğer yayınlarımı kaynak gösteren bir yayınınız varsa lütfen yayınınızı bana da gönderin. Onları da yayınlamaktan mutluluk duyarım.

A. KİTAP ve TEZLER

A1. KİTAPLAR

 1. Ferruh Ertürk, Atilla Akkoyunlu, Kamil B. Varınca (2006). Enerji Üretimi ve Çevresel EtkileriTASAM Yayınları, 88 s., İstanbul, Nisan 2006.
 2. Ahmet Demir, Eyüp Debik, Kamil B. Varınca (2009). Türkiye’de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu TÜRKAY 2009 Bildiriler Kitabı, Editör, Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları, ISBN: 978-975-461-452-7, 718 s., İstanbul, Haziran 2009.
 3. Haluk Görgün, Eyüp Debik, Kamil B. Varınca (2011) Journal of Engineering and Natural Sciences (Sigma), Guest Editor, Yıldız Technical University Press, ISSN: 1304-7191, Volume. 3, Issue 1, 277 p., İstanbul, March 2011.

A2. TEZLER

 1. Kamil B. Varınca (2002). Katı Atık Depolama Sahalarında Oluşan Depo Gazından Elektrik Üretilmesi, Bitirme Projesi, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Yöneten: Prof. Dr. Mehmet Borat, İstanbul, Haziran 2002.
 2. Kamil B. Varınca (2006). Akümülatör İmalat Tesisi Arıtma Çamurunun Çimento ile Katılaştırılarak Kararlılaştırılmasının Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Tez Danışmanı: Prof. Dr. M. Talha Gönüllü, İstanbul, Ocak 2006.
 3. Kamil B. Varınca (2013). Ağır Metal İçeren Atıkların Ön Stabilizasyon ile Katılaştırılmasının Araştırılması, Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Tez Danışmanı: Prof. Dr. M. Talha Gönüllü, İstanbul.

B. MAKALELER

B1. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER (UAM):

 1. Uğur Kurt, M. Talha Gönüllü, Fatih İlhan, Kamil B. Varınca (2008). Treatment of Domestic Wastewater by Electrocoagulation in a Cell with Fe-Fe Electrodes, Environmental Engineering Science, ISSN: 1092-8758, Volume 25, Issue 2, pp. 153-162, March 2008.
 2. Tamer Coşkun, Harun Akif Kabuk, Kamil B. Varınca, Eyüp Debik, İbrahim Durak, Cemil Kavurt (2012). Antibiotic Fermentation Broth Treatment by a pilot upflow anaerobic sludgebed reactor and kinetic modelingBioresource Technology, ISSN: 0960-8524, Volume 121, pp. 31-35, October 2012.

B2. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER (UHM):

 1. Naim Sezgin, H. Kurtuluş Özcan, Kamil B. Varınca, Mehmet Borat (2003). Katı Atık Depo Gazından Elektrik Üretiminin Türkiye’de Uygulanabilirliğine İki Örnek: İstanbul ve Bursa TesisleriYıldız Teknik Üniversitesi Dergisi (YTÜD), Cilt: 2003, Sayı: 3, s: 89-96, İstanbul, Eylül 2003.
 2. Kamil B. Varınca, Cengiz Esmen, M. Talha Gönüllü (2011). Performance Evaluation of Bursa City (Turkey) Medical Waste Management SystemJournal of Engineering and Natural Sciences (Sigma), Volume 3, Issue 1, pp. 176-184, İstanbul, March 2011.
 3. Kamil B. Varınca, Cengiz Esmen, Yaşar Avşar (2011). Tıbbi Atık Yönetiminde Bölgesel Çözüm: Bolu-Düzce-Sakarya ÖrneğiKatı Atık ve Çevre, Sayı: 84, s: 55-65, İstanbul, Ekim 2011.

B3. ULUSAL DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER (UM):

 1. Kamil B. Varınca, M. Talha Gönüllü (2007). Türkiye’de Güneş Enerjisi Potansiyeli ve Bu Potansiyelin Kullanım Derecesi, Yöntemi ve Yaygınlığı Üzerine Bir AraştırmaKaynak Elektrik Dergisi, Sayı 217, s: 127-130, İstanbul, Temmuz 2007.

C. BİLDİRİLER

C1. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER (UAB):

 1. Kamil B. Varınca, M. Talha Gönüllü (2006). Kojenerasyon Sistemlerinin Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi12th International Cogeneration, Combined Cycle and Environment Conference & Exhibition (ICCI 2006), Conference Book, p. 142, Hilton Convention & Exhibition Centre, İstanbul, 25-26 May 2006.
 2. M. Talha Gönüllü, Kamil B. Varınca (2007). Çöp Depo Gazlarının Atmosfer Isınmasındaki Yeri, Uluslararası Küresel İklim Değişikliği ve Çevresel Etkiler Konferansı (UKİDEK), Konya, 18-20 Ekim 2007.
 3. M. Talha Gönüllü, Ahmet Ekerim, Kamil B. Varınca (2010). Bir Hurda Akü Geri Dönüşüm Tesisi Değerlendirmesi, 3th International Foundry and Environment Symposium (IFES 2009), Proceedings Book, pp. 108-120, Yıldız Technical University, İstanbul, 28-29 January 2010.
 4. Fatih İlhan, Kamil B. Varınca, M. Talha Gönüllü, Caner Kasar (2010). Treatment of COD and Color by EC Process from Textile Wastewaters, International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium (USAYS), Proceedings Book, pp. 669-676, Konya, 26-28 October 2010.
 5. Kamil B. Varınca (2011). The Current Status of Geothermal Energy Use in Turkey, 1st International 100% Renewable Energy Conference and Exhibition (IRENEC 2011), Proceedings, pp. 333-338, Türkan Saylan Maltepe Municipality Cultural Center, İstanbul, 6-8 October 2011.
 6. Kamil B. Varınca (2011). Investigation of Environmental Effects of Geothermal Energy, 1st International 100% Renewable Energy Conference and Exhibition (IRENEC 2011), Proceedings, pp. 339-343, Türkan Saylan Maltepe Municipality Cultural Center, İstanbul, 6-8 October 2011.
 7. Kamil B. Varınca, M. Talha Gönüllü (2011). Solidification/Stabilization of Treatment Sludge Contains Heavy Metals, EurAsia Waste Management Symposium, Proceedings Book, pp. 603-606, Haliç Congress Center, İstanbul, 14-16 November 2011.
 8. Kamil B. Varınca, M. Talha Gönüllü (2011). Determination of Landfill Gas Production in Hamitler Landfill of Bursa City in Turkey, EurAsia Waste Management Symposium, Proceedings Book, pp. 750-757, Haliç Congress Center, İstanbul, 14-16 November 2011.
 9. Kamil B. Varınca, Cengiz Esmen, Yaşar Avşar (2011). A New Model in the Medical Waste Management, EurAsia Waste Management Symposium, Proceedings Book, pp. 758-766, Haliç Congress Center, İstanbul, 14-16 November 2011.
 10. Kamil B. Varınca, Yaşar Avşar, M. Talha Gönüllü (2011). Akümülatör Geri Kazanım Tesisi Fırın Cüruflarının Yeniden Değerlendirilmesinin Araştırılması, 4th International Foundry and Environment Symposium (IFES 2011), Proceedings Book, pp. 1-8, Yıldız Technical University, İstanbul, 17-18 November 2011.

C2. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER (UB):

 1. Kamil B. Varınca, Gamze Varank (2005). Rüzgâr Kaynaklı Enerji Üretim Sistemlerinde Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları / Enerji Yönetimi Sempozyumu (YEKS 2005), Bildiriler Kitabı, s: 367-376, Kayseri, 3-4 Haziran 2005.
 2. Kamil B. Varınca, Gamze Varank (2005). Güneş Kaynaklı Farklı Enerji Üretim Sistemlerinde Çevresel Etkilerin Kıyaslanması ve Çözüm Önerileri, Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, Bildiriler Kitabı, s: 148-160, Mersin, 24-25 Haziran 2005.
 3. Kamil B. Varınca, M. Talha Gönüllü (2006). Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımının Çevresel Olumlu Etkileri, VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu (UTES 2006), Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 25-27 Mayıs 2006.
 4. Kamil B. Varınca, Yaşar Avşar, Orhan Kurt, M. Talha Gönüllü (2006). Kurşun İçerikli Akü Tesisi Arıtma Çamurlarının Çimento ile Katılaştırılmasının Araştırılması, 10. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu (EKK 2006), İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 7-9 Haziran 2006.
 5. Kamil B. Varınca, M. Talha Gönüllü (2006). Türkiye’de Güneş Enerjisi Potansiyeli ve Bu Potansiyelin Kullanım Derecesi, Yöntemi ve Yaygınlığı Üzerine Bir Araştırma, I. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi (UGHEK 2006), Bildiriler Yoğun Diski, s: 270-275, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, 21-23 Haziran 2006.
 6. Erdinç Gündüz, Kamil B. Varınca (2007). Organize Sanayi Bölgelerinde Katı Atık Yönetimi ve Tuzla Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi ÖrneğiAB Sürecinde Türkiye’de Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu (TÜRKAY 2007), İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul, 28-31 Mayıs 2007.
 7. Ertan Arslankaya, Kamil B. Varınca, Fatih Ataselim (2007). Katı Atık Toplama-Taşıma Araçlarının Aktarma Merkezleri ve İstanbul Trafiğinde Meydana Getirdikleri Yüklerin Değerlendirilmesi, AB Sürecinde Türkiye’de Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu (TÜRKAY 2007), İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul, 28-31 Mayıs 2007.
 8. Emine Lüy, Kamil B. Varınca, Aynur Kemirtlek (2007). Katı Atık Geri Kazanım Çalışmaları: İstanbul Örneği, AB Sürecinde Türkiye’de Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu (TÜRKAY 2007), İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul, 28-31 Mayıs 2007.
 9. Kamil B. Varınca, M. Talha Gönüllü (2007). Katı Atıkların Bertarafında Katılaştırma Yönteminin Teknik ve Ekonomik Yönden İncelenmesi, AB Sürecinde Türkiye’de Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu (TÜRKAY 2007), İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul, 28-31 Mayıs 2007.
 10. Kamil B. Varınca (2007). Çevre Mühendisliği Bölümleri Arasında Müfredat Farklılığı ve Eğitim Akreditasyonu, 7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO), Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, İzmir, 24-27 Ekim 2007.
 11. Fatma Büyükbektaş, Kamil B. Varınca (2008). Entegre Atık Yönetimi Kavramı ve AB Uyum Sürecinde Atık Çerçeve YönetmeliğiÜniversite Öğrencileri III. Çevre Sorunları Kongresi (ÇESKO 2008), Kongre Kitabı, s: 73-81, Fatih Üniversitesi, İstanbul, 15-16 Mayıs 2008.
 12. Cengiz Esmen, Kamil B. Varınca, Abdul Samet Şengil (2008). Tıbbi Atık Yönetiminde Yeni Bir Model ÖrneğiÜniversite Öğrencileri III. Çevre Sorunları Kongresi (ÇESKO 2008), Kongre Kitabı, s: 82-90, Fatih Üniversitesi, İstanbul, 15-16 Mayıs 2008.
 13. Cengiz Esmen, Kamil B. Varınca, Abdul Samet Şengil, Deniz Albayrak (2008). Tıbbi Atık Bertaraf Metodu Olarak Otoklav ile Sterilizasyonda Sondan Parçalamalı Sistem ÖrneğiÜniversite Öğrencileri III. Çevre Sorunları Kongresi (ÇESKO 2008), Kongre Kitabı, s: 91-99, Fatih Üniversitesi, İstanbul, 15-16 Mayıs 2008.
 14. Ayşe Polat, Kamil B. Varınca (2008). Beşeri İlaç Üretiminde Tehlikeli Atık YönetimiÜniversite Öğrencileri III. Çevre Sorunları Kongresi (ÇESKO 2008), Kongre Kitabı, s: 400-407, Fatih Üniversitesi, İstanbul, 15-16 Mayıs 2008.
 15. Kamil B. Varınca, Gülten Güneş, Ferruh Ertürk (2008). Hava Kirleticilerinin İnsan Sağlığı ve İklim Değişikliği Üzerine Etkileri, Ulusal Hava Kalitesi Sempozyumu (UHAKS 2008), Bildiriler Kitabı, s: 161-168, Konya, 30-31 Mayıs 2008.
 16. Kamil B. Varınca (2008). İklim Değişikliği Özelinde Su Kaynakları Üzerindeki Baskılar, Su ve Enerji Konferansı, Bildiriler Kitabı, s: 28-35, Artvin, 25-26 Eylül 2008.
 17. Deniz Albayrak, Cengiz Esmen, Kamil B. Varınca (2009). Tıbbi Atık Bertaraf Yöntemlerinden Buharlı Sterilizasyon Teknolojisi, Üniversite Öğrencileri IV. Çevre Sorunları Kongresi (ÇESKO 2009), Kongre Kitabı, s: 102-108, Fatih Üniversitesi, İstanbul, 21-22 Mayıs 2009.
 18. Kamil B. Varınca, Cengiz Esmen, M. Talha Gönüllü (2009). Bursa İli Tıbbi Atık Yönetim Sistemi Performans Değerlendirmesi, Türkiye’de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu (TÜRKAY 2009), Bildiriler Kitabı, s: 95-103, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 15-17 Haziran 2009.
 19. Kamil B. Varınca, Cengiz Esmen (2009). Ülkemizde Tıbbi Atık Yönetimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Konferansı, Nevşehir Üniversitesi, Nevşehir, 07-10 Ekim 2009.
 20. Kamil B. Varınca, M. Talha Gönüllü (2009). Bir Atık Bertaraf Metodu Olarak Katılaştırma, IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Konferansı, Nevşehir Üniversitesi, Nevşehir, 07-10 Ekim 2009.
 21. Kamil B. Varınca, M. Talha Gönüllü (2011). Tehlikeli Atıkların Bertarafında Alternatif Bir Metot: Katılaştırma/Kararlılaştırma, Fikirler Pazarı, Bildiriler Kitabı, s. 70, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 24-25- Mayıs 2011.
 22. Kamil B. Varınca, Cengiz Esmen, Yaşar Avşar (2011). Tıbbi Atık Yönetimine Bölgesel Çözüm: Bolu-Düzce-Sakarya Örneği, 3. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2011), Bildiri Kitabı, s: 379-386, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Girne/KKTC, 7-10 Eylül 2011.
 23. Kamil B. Varınca, Cengiz Esmen, Yaşar Avşar (2011). Yakma Harici Tıbbi Atık Bertaraf Teknolojilerinin Seçiminde Göz Önünde Bulundurulması Gereken Hususlar, 3. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2011), Bildiri Kitabı, s: 410-419, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Girne/KKTC, 7-10 Eylül 2011.
 24. Kamil B. Varınca (2011). Sürdürülebilir Yerleşke (Üniversite Kampüsü) Yönetimi, X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, s: 65, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 4-7 Ekim 2011.
 25. Kamil B. Varınca (2011). Çevre Sorunları-Nüfus Artışı İlişkisinin İrdelenmesi, X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, s: 66, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 4-7 Ekim 2011.
 26. Kamil B. Varınca (2011). Türkiye’de Atık Yönetim Uygulamalarına Eleştirel Bir Yaklaşım, X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, s: 382, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 4-7 Ekim 2011.
 27. Kamil B. Varınca (2011). Üniversiteler için Atık Yönetim Stratejileri, X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, s: 479, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 4-7 Ekim 2011.
 28. Kamil B. Varınca (2011). Örnekleri ile Üniversite Yerleşkeleri için Geri Dönüştürülebilir Atık Yönetimi, X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, s: 480, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 4-7 Ekim 2011.
 29. Kamil B. Varınca (2011). Gri Suların Sulamada Kullanımı, II. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Bildiri Kitabı, s: 994-1002, Ankara, 22-25 Kasım 2011.
 30. Kamil B. Varınca (2011). İklim Değişikliğinin Tarıma Etkileri, II. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Bildiri Kitabı, s: 1003-1010, Ankara, 22-25 Kasım 2011.
 31. M. Talha Gönüllü, Uğur Kurt, Ömer Apaydın, Kamil B. Varınca, Fatih İlhan (2012). Atık Akü Solüsyonlarından Elektrodiyaliz Yöntemiyle Asit Geri KazanımıII. Ar-Ge Proje Pazarı, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 29-30 Mayıs 2012.
 32. Yaşar Avşar, M. Talha Gönüllü, Kamil B. Varınca (2012). Atıkların Bertarafında Ekonomik ve Kolay Uygulanabilir Bir Yöntem: KatılaştırmaII. Ar-Ge Proje Pazarı, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 29-30 Mayıs 2012.
 33. Kamil B. Varınca (2013). Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı Konusunda Üniversitelerin Fırsatları, Ulusal Bildiri, 10. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi,  TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO), Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 12-14 Eylül 2013.

D. DİĞER YAYINLAR:

 1. Kamil B. Varınca (2004). İklim Değişikliği ve Çevre Felaketleri, Eğitim Notu, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) İstanbul Şubesi, Beyoğlu/İstanbul, 26 Mart 2004.
 2. Kamil B. Varınca, Banu Sınmaz (2004). Geri Kazanım, Eğitim Notu, Kartal Sabiha Gökçen Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek Lisesi, Kartal/İstanbul, 24 Mayıs 2004.
 3. Kamil B. Varınca (2005). Hava Kirliliği ve Hava Kirliliğinde Özel Konular, Eğitim Notu, MEB İstanbul İl Müdürlüğü Çevre Sorunları Öğretmen Hizmet içi Eğitim Kursu, Çevre Gönüllüleri Derneği, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, Beşiktaş/İstanbul, 14 Kasım 2005.
 4. Kamil B. Varınca (2007). Hava Kirliliği ve Sonuçları, Eğitim Notu, MEB İstanbul İl Müdürlüğü Çevre Sorunları Öğretmen Hizmet içi Eğitim Kursu, Çevre Gönüllüleri Derneği, Kenan Evren Anadolu Lisesi, Kadıköy/İstanbul, 26 Mart 2007.
 5. Kamil B. Varınca (2007). Hava Kirliliği ve Sonuçları, Eğitim Notu, MEB İstanbul İl Müdürlüğü Çevre Sorunları Öğretmen Hizmet içi Eğitim Kursu, Çevre Gönüllüleri Derneği, Vehbi Koç Vakfı Lisesi, Sarıyer, İstanbul, 13 Kasım 2007.
 6. Kamil B. Varınca (2008). İklim Değişikliğinin Sebepleri ve Alınması Gereken Tedbirler, Eğitim Notu, Özel Şefkat Vakfı Bahçelievler Şefkat İlköğretim Okulu, Bahçelievler/İstanbul, 8 Mayıs 2008.
 7. Kamil B. Varınca (2008). Hava Kirliliği ve Neticeleri, Eğitim Notu, MEB İstanbul İl Müdürlüğü Çevre Sorunları Öğretmen Hizmet içi Eğitim Kursu, Çevre Gönüllüleri Derneği, İncirli Ahmet Hamdi Tanpınar İlköğretim Okulu, Bakırköy/İstanbul, 20 Haziran 2008.
 8. Kamil B. Varınca (2008). Hava Kirliliği ve Neticeleri, Eğitim Notu, MEB İstanbul İl Müdürlüğü Çevre Sorunları Öğretmen Hizmet içi Eğitim Kursu, Çevre Gönüllüleri Derneği, Vehbi Koç Vakfı Lisesi, Sarıyer/İstanbul, 18 Kasım 2008.
 9. Kamil B. Varınca (2009). Tıbbi Atık Yönetiminde Hastahane ve Personelinin Sorumlulukları, Eğitim Notu, Hastane Hizmet içi Personel Eğitimi, TC Sağlık Bakanlığı Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Sakarya, 26 Haziran 2009.
 10. Kamil B. Varınca (2009). Hava Kirliliği ve Neticeleri, Eğitim Notu, MEB İstanbul İl Müdürlüğü Çevre Sorunları Öğretmen Hizmet içi Eğitim Kursu, Çevre Gönüllüleri Derneği, Sarıyer Halk Eğitim Merkezi, Sarıyer/İstanbul, 20 Kasım 2009.
 11. Kamil B. Varınca (2010). Hava Kirliliği ve Neticeleri, Eğitim Notu, MEB İstanbul İl Müdürlüğü Çevre Sorunları Öğretmen Hizmet içi Eğitim Kursu, Çevre Gönüllüleri Derneği, Kenan Evren Anadolu Lisesi, Kadıköy/İstanbul, 19 Mart 2010.
 12. Kamil B. Varınca (2011). Hava Kirliliği ve Neticeleri, Eğitim Notu, MEB İstanbul İl Müdürlüğü Çevre Sorunları Öğretmen Hizmet içi Eğitim Kursu, Çevre Gönüllüleri Derneği, Kenan Evren Anadolu Lisesi, Kadıköy/İstanbul, 8 Nisan 2011.
 13. Kamil B. Varınca (2011). Tıbbi Atık Yönetiminde Yardımcı Personelin Sorumlulukları, Eğitim Notu, Hastane Hizmet içi Personel Eğitimi, T.C. Genelkurmay Başkanlığı Gülhane Askerî Tıp Akademisi (GATA) Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Kadıköy/İstanbul, 10 Mayıs 2011.
 14. Kamil B. Varınca (2011). Hava Kirliliği ve Neticeleri, Eğitim Notu, MEB İstanbul İl Müdürlüğü Çevre Sorunları Öğretmen Hizmet içi Eğitim Kursu, Çevre Gönüllüleri Derneği, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, Beşiktaş/İstanbul, 2 Aralık 2011.
 15. Kamil B. Varınca (2012). Hava Kirliliği ve Neticeleri, Eğitim Notu, MEB İstanbul İl Müdürlüğü Çevre Sorunları Öğretmen Hizmet içi Eğitim Kursu, Çevre Gönüllüleri Derneği, Validebağ Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Üsküdar/İstanbul, 26 Mart 2012.
 16. Kamil B. Varınca (2012). Hava Kirliliği ve Neticeleri, Eğitim Notu, MEB İstanbul İl Müdürlüğü Çevre Sorunları Öğretmen Hizmet içi Eğitim Kursu, Çevre Gönüllüleri Derneği, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, Beşiktaş/İstanbul, 12 Kasım 2012.
 17. Kamil B. Varınca (2013). Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Çevresel Olumlu Etkileri, Eğitim Notu, Yenilenebilir Enerji ve Belediye Uygulamaları Bilgi Paylaşımı Toplantısı, Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisi Belediyeciler Hizmet içi Eğitim Programı, Güral Otel, Sapanca/Sakarya, 28-29 Mart 2013.

—————————————————————————————————————
Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler en son 5 Ekim 2013 tarihinde güncellenmiştir. Bu tarihten sonraki muhtemel değişiklikleri yansıtmıyor olabilirler.
—————————————————————————————————————

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.