Bu sayfada, aşağıda verilen başlıklardaki akademik faaliyetlerime ulaşabilirsiniz.

 1. Projeler
 2. Yayınlar
 3. Akademik Görevler
  1. Editörlük Faaliyetleri
 4. Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
  1. Üniversite İçi Ders Yardımcılığı Faaliyetleri
  2. Üniversite Dışı Eğitimcilik Faaliyetleri
 5. Bilimsel Toplantı Faaliyetleri
  1. Düzenlediği Bilimsel Toplantılar
  2. Bildirili Katıldığı Bilimsel Toplantılar

1. Projeler

Yapmış olduğum akademik projeler hakkındaki bilgiler için Akademik Projeler sayfasına bakınız.

2. Yayınlar

Yazmış olduğum akademik yayınlar ve bu yayılar hakkındaki bilgiler için Akademik Yayınlar sayfasına bakınız.

3. Akademik Görevler

3.1. Editörlük Faaliyetleri

 1. Türkiye’de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu TÜRKAY 2009 Bildiriler Kitabı, Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları, ISBN: 978-975-461-452-7, 718 s., İstanbul, Haziran 2009.
 2. Journal of Engineering and Natural Sciences (Sigma), Yıldız Technical University Press, ISSN: 1304-7191, Volume. 3, Issue 1, 277 p., İstanbul, March 2011.

4. Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

4.1. Üniversite İçi Ders Yardımcılığı Faaliyetleri

Üniversitede girmiş ve girmekte olduğum dersler ile alaklaı bilgiler için Dersler sayfasına bakınız.

4.2. Üniversite Dışı Eğitimcilik Faaliyetleri

 1. İklim Değişikliği ve Çevre Felaketleri, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) İstanbul Şubesi, Beyoğlu/İstanbul, 26 Mart 2004.
 2. Geri Kazanım, Kartal Sabiha Gökçen Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek Lisesi, Kartal/İstanbul, 24 Mayıs 2004.
 3. Mimar ve Mühendis nedir?, Mimar Mühendis Haftası münasebetiyle Lise öğrencileri ile söyleşi, Beykoz Ferit İnal Lisesi, Beykoz/İstanbul, 26 Ekim 2005.
 4. Hava Kirliliği ve Hava Kirliliğinde Özel Konular, MEB İstanbul İl Müdürlüğü Çevre Sorunları Öğretmen Hizmet içi Eğitim Kursu, Çevre Gönüllüleri Derneği, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, Beşiktaş/İstanbul, 14 Kasım 2005.
 5. Hava Kirliliği ve Sonuçları, MEB İstanbul İl Müdürlüğü Çevre Sorunları Öğretmen Hizmet içi Eğitim Kursu, Çevre Gönüllüleri Derneği, Kenan Evren Anadolu Lisesi, Kadıköy/İstanbul, 26 Mart 2007.
 6. Hava Kirliliği ve Sonuçları, MEB İstanbul İl Müdürlüğü Çevre Sorunları Öğretmen Hizmet içi Eğitim Kursu, Çevre Gönüllüleri Derneği, Vehbi Koç Vakfı Lisesi, Sarıyer/İstanbul, 13 Kasım 2007.
 7. İklim Değişikliğinin Sebepleri ve Alınması Gereken Tedbirler, Özel Şefkat Vakfı Bahçelievler Şefkat İlköğretim Okulu, Bahçelievler/İstanbul, 8 Mayıs 2008.
 8. Hava Kirliliği ve Neticeleri, MEB İstanbul İl Müdürlüğü Çevre Sorunları Öğretmen Hizmet içi Eğitim Kursu, Çevre Gönüllüleri Derneği, İncirli Ahmet Hamdi Tanpınar İlköğretim Okulu, Bakırköy/İstanbul, 20 Haziran 2008.
 9. Hava Kirliliği ve Neticeleri, MEB İstanbul İl Müdürlüğü Çevre Sorunları Öğretmen Hizmet içi Eğitim Kursu, Çevre Gönüllüleri Derneği, Vehbi Koç Vakfı Lisesi, Sarıyer/İstanbul, 18 Kasım 2008.
 10. Tıbbi Atık Yönetiminde Hastane ve Personelinin Sorumlulukları, Hastane Hizmet içi Personel Eğitimi, TC Sağlık Bakanlığı Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Sakarya, 26 Haziran 2009.
 11. Hava Kirliliği ve Neticeleri, MEB İstanbul İl Müdürlüğü Çevre Sorunları Öğretmen Hizmet içi Eğitim Kursu, Çevre Gönüllüleri Derneği, Sarıyer Halk Eğitim Merkezi, Sarıyer/İstanbul, 20 Kasım 2009.
 12. Hava Kirliliği ve Neticeleri, MEB İstanbul İl Müdürlüğü Çevre Sorunları Öğretmen Hizmet içi Eğitim Kursu, Çevre Gönüllüleri Derneği, Kenan Evren Anadolu Lisesi, Kadıköy/İstanbul, 19 Mart 2010.
 13. Hava Kirliliği ve Neticeleri, MEB İstanbul İl Müdürlüğü Çevre Sorunları Öğretmen Hizmet içi Eğitim Kursu, Çevre Gönüllüleri Derneği, Kenan Evren Anadolu Lisesi, Kadıköy/İstanbul, 8 Nisan 2011.
 14. Tıbbi Atık Yönetiminde Yardımcı Personelin Sorumlulukları, Hastane Hizmet içi Personel Eğitimi, TC Genelkurmay Başkanlığı Gülhane Askerî Tıp Akademisi (GATA) Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Kadıköy/İstanbul, 10 Mayıs 2011.
 15. Hava Kirliliği ve Neticeleri, MEB İstanbul İl Müdürlüğü Çevre Sorunları Öğretmen Hizmet içi Eğitim Kursu, Çevre Gönüllüleri Derneği, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, Beşiktaş/İstanbul, 2 Aralık 2011.
 16. Hava Kirliliği ve Neticeleri, MEB İstanbul İl Müdürlüğü Çevre Sorunları Öğretmen Hizmet içi Eğitim Kursu, Çevre Gönüllüleri Derneği, Validebağ Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Üsküdar/İstanbul, 26 Mart 2012.
 17. Hava Kirliliği ve Neticeleri, MEB İstanbul İl Müdürlüğü Çevre Sorunları Öğretmen Hizmet içi Eğitim Kursu, Çevre Gönüllüleri Derneği, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, Beşiktaş/İstanbul, 12 Kasım 2012.
 18. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Çevresel Olumlu Etkileri, Yenilenebilir Enerji ve Belediye Uygulamaları Bilgi Paylaşımı Toplantısı, Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisi Belediyeciler Hizmet içi Eğitim Programı, Güral Otel, Sapanca/Sakarya, 28-29 Mart 2013.

5. Bilimsel Toplantı Faaliyetleri

5.1 Düzenlediği Bilimsel Toplantılar

 1. AB Sürecinde Türkiye’de Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu TÜRKAY 2007, Yürütme Kurulu Üyesi, YTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul, 28-31 Mayıs 2007.
 2. Türkiye’de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu TÜRKAY 2009, Yürütme Kurulu Üyesi, YTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 15-17 Haziran 2009.
 3. EurAsia Waste Management Symposium, Düzenleme Kurulu Üyesi, YTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü, Haliç Kongre Merkezi, İstanbul, 14-16 Kasım 2011.

5.2. Bildirili Katıldığı Bilimsel Toplantılar

 1. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları / Enerji Yönetimi Sempozyumu (YEKS 2005), TMMOB Makine Mühendisleri Odası (MMO), Kayseri, 3-4 Haziran 2005.
 2. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası (MMO), Mersin, 24-25 Haziran 2005.
 3. 12th International Cogeneration, Combined Cycle and Environment Conference & Exhibition (ICCI 2006) (Uluslararası Kojenerasyon, Kombine Çevrim ve Çevre Konferansı ve Sergisi), Hilton Kongre ve Sergi Merkezi, İstanbul, 25-26 Mayıs 2006.
 4. VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu (UTES 2006), Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 25-27 Mayıs 2006.
 5. 10. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu (EKK 2006), İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 7-9 Haziran 2006.
 6. I. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi (UGHEK 2006), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Eskişehir, 21-23 Haziran 2006.
 7. AB Sürecinde Türkiye’de Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu (TÜRKAY 2007), Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul, 28-31 Mayıs 2007.
 8. Uluslararası Küresel İklim Değişikliği ve Çevresel Etkiler Konferansı (UKİDEK), Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya, 18-20 Ekim 2007.
 9. 7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO), Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, İzmir, 24-27 Ekim 2007.
 10. Üniversite Öğrencileri III. Çevre Sorunları Kongresi (ÇESKO 2008), Fatih Üniversitesi, İstanbul, 15-16 Mayıs 2008.
 11. Ulusal Hava Kalitesi Sempozyumu (UHAKS 2008), Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya, 30-31 Mayıs 2008.
 12. Su ve Enerji Konferansı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Artvin, 25-26 Eylül 2008.
 13. Üniversite Öğrencileri IV. Çevre Sorunları Kongresi (ÇESKO 2009), Fatih Üniversitesi, İstanbul, 21-22 Mayıs 2009.
 14. Türkiye’de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu (TÜRKAY 2009), Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul, 15-17 Haziran 2009.
 15. IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Konferansı, Nevşehir Üniversitesi, Nevşehir, 07-10 Ekim 2009.
 16. 3th International Foundry and Environment Symposium (IFES 2009) (3. Uluslararası Döküm ve Çevre Sempozyumu), Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 28-29 Ocak 2010.
 17. International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium (USAYS) (Uluslararası Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu), Konya, 26-28 Ekim 2010.
 18. Fikirler Pazarı, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 24-25 Mayıs 2011.
 19. 3. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2011), Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi (KAKAD), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Girne/KKTC, 7-10 Eylül 2011.
 20. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 4-7 Ekim 2011.
 21. 1st International 100% Renewable Energy Conference and Exhibition (IRENEC 2011) (1. Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı ve Sergisi), EUROSOLAR Türkiye, Türkan Saylan Kültür Merkezi, İstanbul, 6-8 Ekim 2011.
 22. EurAsia Waste Management Symposium (Avrasya Atık Yönetimi Sempozyumu), Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Haliç Kongre Merkezi, İstanbul, 14-16 Kasım 2011.
 23. 4th International Foundry and Environment Symposium (IFES 2011) (4. Uluslararası Döküm ve Çevre Sempozyumu), Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 17-18 Kasım 2011.
 24. II. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara, 22-25 Kasım 2011.
 25. II. Ar-Ge Proje Pazarı, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 29-30 Mayıs 2012.
 26. 10. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO), Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 12-14 Eylül 2013.

—————————————————————————————————————
Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler en son 5 Ekim 2013 tarihinde güncellenmiştir. Bu tarihten sonraki muhtemel değişiklikleri yansıtmıyor olabilirler.
—————————————————————————————————————

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.